Usługi 

Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Dzięki otwarciu się Polski na biznes z większości państw świata wzrósł popyt na usługi translatorskie. Codziennie tłumacze sporządzają multum zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zlecenie firm, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, że online bez problemu da się znaleźć darmowe narzędzia oferujące translację, wciąż nie wyprą one z rynku zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich usługi jest nierzadko obowiązkowe, np. jeśli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób zastanawia się, jak orientacyjnie wyliczyć koszt przekładu. Od czego więc zależy koszt tłumaczeń?

Okoliczności mające wpływ na finalną cenę przekładu

Finalną cenę tłumaczenia tekstu kształtują poniższe czynniki:
1. Kierunek translacji. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest najczęściej o wiele tańsze aniżeli przekład na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego chcemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (niemiecki, szwedzki) czy romańskich (francuski, hiszpański) będzie zazwyczaj tańszy aniżeli translacja z mniej popularnych wśród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi bułgarskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego).
3. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “na wczoraj” musimy przygotować się na wyższe ceny.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź tematy, które opisuje tekst. Przekład prac naukowych, dysertacji medycznych lub kontraktów handlowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa specyficznego dla konkretnej branży, lecz także należytą wiedzę, aby właściwie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić podczas przekładu groźnych w skutkach pomyłek.

Dlaczego tłumaczenie przysięgłe to większy koszt?

Warto nadmienić, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak akt ślubu czy dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia kursu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczęcią ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym nadaje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny oraz zaznacza czy przekład wykonano z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli zwykle określają stały cennik za przekład popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w razie nieodzowności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi oblicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu poświadczonym – 1125 znaków.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Może Cię także zainteresować