Usługi 

Rozwój kompetencji pracowników – jak zacząć?

Skieruj się na https://janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/, aby odnaleźć informacje dotyczące rozwoju kompetencji

Wzrasta grono pracodawców, którzy zauważają, iż rozwój pracowników w znacznym stopniu przekłada się na powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zmotywowani pracownicy zaopatrzeni w duży arsenał kompetencji miękkich to kluczowy fundament każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – odkryj utajone możliwości swojego zespołu

Audyt personalny pracowników umożliwiający ewaluację ich indywidualnych kwalifikacji oraz uwarunkowań może pomóc pracodawcy w zebraniu zespołu, który będzie gotowy na trudne wyzwania. Za sprawą sesji AC/DC przeprowadzonej przez kompetentnego doradcę zawodowego można ujawnić, który z pracowników manifestuje umiejętności kierownicze i zostanie najlepszym przełożonym teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane na różne sposoby – przykładowo w postaci sesji grupowych oraz indywidualnych. W trakcie sesji stosowane są skuteczne techniki szkoleń, jak np. symulacje, zadania w grupach, wywiady bądź analiza danego przypadku (case studies). Przy ich użyciu można odkryć pełny potencjał zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można prowadzić dalej działania z załogą w postaci coachingu.

Harmonogram audytów AC/DC

Dobrze opracowany audyt jest podzielony na parę części. Rozpoczyna się od analizy kompetencji niezbędnych do pełnienia danej funkcji w firmie. W następnej kolejności audytor dobiera techniki, które będą wykorzystywane w czasie sesji. Trzecim etapem jest zasygnalizowanie celów sesji, a także tego, co planuje się podczas niej wypracować. Nie bez wpływu jest też miejsce, w którym będą wykonane sesje z zespołem – musi ono dawać komfort, który pomoże wcielić w życie założenia audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa bądź indywidualna) jest prowadzona przez doświadczonych coachów, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Czas trwania sesji wynosi nie więcej niż 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient odbiera wyczerpujący, indywidualny raport, w którym zawarta jest ocena kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich mocne strony i przekazane są informacje, jak należy poprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]

Może Cię także zainteresować