Usługi 

Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Więcej na temat tłumacz przysięgły rosyjski Kraków na tlumaczalnia.pl.

Ubiegłe lata to czas napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa również ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia pracy lub studiów w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są konieczne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Rosji, Kazachstanu czy Białorusi. Należą do nich między innymi świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, a także prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Z tej przyczyny, by wykonywać ten zawód, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Może Cię także zainteresować