Usługi 

Dla kogo szkolenia z ochrony danych osobowych?

Podstawowym oficjalnym dokumentem w naszym kraju, który dotyczył sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, która zaczęła obowiązywać w 1997. Także dziś definiuje ona ten termin i mówi, jak należy z nich korzystać. Według aktu dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają na ustalenie tożsamości konkretnego obywatela bez skomplikowanych działań. Do danych osobowych zaliczyć można zatem miejsce zamieszkania, datę urodzenia oraz imię i nazwisko, lecz też te określane jako dane wrażliwe – m. in. wiadomości o religii, chorobach oraz możliwych sprawach sądowych. O ich bezpieczeństwo należy zatroszczyć się tym bardziej, iż dzięki nowym technologiom ich pozyskanie oraz przetwarzanie okazuje się naprawdę łatwe.

Dla kogo jest szkolenie z ochrony danych osobowych?

Dane osobowe posiadają każdego rodzaju firmy. Niektóre obracają tylko danymi swoich współpracowników, inne zaś mają dostęp również do danych kontrahentów. We obu sytuacjach specjaliści, którzy mają do nich dostęp powinni przejść odpowiednie szkolenie z ochrony danych osobowych, dzięki któremu nauczą się, jak zapewnić im ochronę. Okazuje się to bardzo istotne, ponieważ po zauważeniu błędów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może zasądzić poważne kary – po pierwsze finansowe, lecz w najcięższych sytuacjach również pozbawienia wolności.

Kurs z ochrony danych osobowych – zasady

Kurs z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszelkich specjalistów zarządzających takimi informacjami – będą to na przykład pracownicy archiwów, do spraw rekrutacji bądź kadr. W jego koszty zaliczają się również broszury pomocnicze, dzięki którym uczestnicy łatwiej przysposobią wiedzę. Po ukończeniu kursu, podczas którego nauczą się, jak zagwarantować ochronę danych, uczestnicy dostają specjalne certyfikaty. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie zajmują wiele czasu – zazwyczaj zamykane są w tym samym dniu.

Może Cię także zainteresować