Usługi 

Detektyw – pomoże nie tylko zdradzonym małżonkom

Usługi detektywów są coraz popularniejsze. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się przydatne również dla przedsiębiorców – pozwalają np. zweryfikować czy zatrudniony będący na L-4 faktycznie jest niezdolny do pracy albo czy informacje podane przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć detektyw i w rozstrzygnięciu jakich spraw może nam pomóc.

Prywatny detektyw – wymagania

Nie każdy może wykonywać pracę prywatnego detektywa. Żeby legalnie wykonywać ten zawód, należy dysponować odpowiednią licencją, którą otrzymuje się po zaliczeniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, iż osoby podchodzące do testu muszą również spełnić wcześniej określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji, obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład UE i minimum średniego wykształcenia. Wymogiem jest także bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach szukać pomocy detektywów?

Gros zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego rodzaju kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się m.in. gdy mamy podejrzenie, iż nasz małżonek nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic dziecka należycie się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam także określić rzeczywistą wysokość zarobków byłego partnera, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.

Może Cię także zainteresować