Usługi 

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo?

Zamów badania psychotechniczne Bielsko.

Badania psychologiczne kierowców pozwalają ustalić czy kandydaci mają przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów. Są one bardzo istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów. Jak przebiegają testy i co konkretnie weryfikują? Jakie urządzenia wykorzystuje się w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – niezbędne do zdobycia uprawnień

Badaniom psychologicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Do największej należą osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii C+E. Do testów podchodzą także kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie uprawnień. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się też kierowcy pojazdów służbowych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – przebieg badań

Badanie psychologiczne składa się z dwóch części. Najpierw osoby badane podchodzą do części teoretycznej. Na tym etapie kontrolowana jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi, refleks, a także cechy osobowości czy umiejętność pracy pod presją. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odnieść się do pytań dotyczących ich cech osobowości czy rozwiązać tzw. test matryc Ravena. Ostatnim etapem testów psychologicznych jest część aparaturowa, która mierzy głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. W czasie testów wykorzystuje się między innymi wirometr, miernik sprawności sensomotorycznej oraz równoważnię. Badania polegają np. na naciskaniu odpowiednich przycisków i obserwowaniu, jak osoba badana reaguje na oślepienie światłem.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]

Może Cię także zainteresować