Robienie zakupów Usługi branży budowlanej 

Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Więcej informacji o kontenerach otwartych

Część odpadów nie powinno być wyrzucanych do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane podczas wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z magazynowaniem oraz przewozem odpadów. Żeby się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na gruz lub materiały sypkie

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do gromadzenia i przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Ich załadunek usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Wśród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, a także wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywozu odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Użyczają je one klientom, a po napełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Siedziba firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

Może Cię także zainteresować