Finanse, rachunkowość 

Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

Wejdź na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/, aby otrzymać informacje o automatycznej windykacji.

Może być wiele przeróżnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Robot Flobo do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Wierzyciel może dochodzić swojej własności poprzez windykację długu. Chociaż określenie to wielu osobom niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w ramach którego wszczyna się w stosunku do dłużnika szereg działań dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie dłużnika i przypominanie o konieczności wniesienia opłaty. Kiedy ta droga windykacji nie zadziała, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc wystawia taką samą liczbę paragonów i faktur, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w wyznaczonym terminie niewątpliwie rośnie. W uporządkowaniu całej procedury powiązanego z księgowaniem przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – notyfikacje o terminie opłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynął przelew od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym terminie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może przygotować swoje harmonogramy czynności podejmowanych względem opieszałych klientów, określając m.in. interwały pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o zbliżającym się terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, następnymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, pod warunkiem, że wymienione wyżej kroki nie przyniosą spodziewanego efektu, aplikacja prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na monitorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie bywa również przyczyną zauważalnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Może Cię także zainteresować