Finanse, rachunkowość 

Nota księgowa na 40 euro – kiedy i jak wystawiać?

Potrzebujesz szczegółowych informacji o notach księgowych 40 euro? Wejdź na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności na ogół zderzają się z kontrahentami, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w określonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 100 lub 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków procedury upominawczej, a może wystawiać natychmiast?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie większym niż 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można przesłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w płatności, co więcej bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Powinno się jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych stosunków biznesowych. Wszak opóźnienie we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią przejściowych kłopotów z wypłacalnością lub jednorazowego przeoczenia dłużnika, a nie jego celowym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Generator not księgowych znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

W momencie, gdy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro ustawa mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się we wspomnianym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorców zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego za darmo przez Flobo – autorskie narzędzie do obsługi należności, które posiada też innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Może Cię także zainteresować