system bankowy swiftFinanse, rachunkowość 

Kilka informacji o systemie SWIFT

Mimo, iż de facto każdego dnia korzystamy z usług bankowych, wiele Polaków po raz pierwszy usłyszało o funkcjonowaniu systemu SWIFT w 2022 r. w kontekście rozważania nałożenia sankcji wobec Rosji jako riposta Zachodu na konflikt zbrojny na Ukrainie. Lecz system SWIFT istnieje już od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku i stanowi jeden z podstaw wydajnego funkcjonowania bankowości światowej.

System bankowy SWIFT – ułatwia przelewy międzynarodowe

SWIFT to skrótowiec od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli w polskim tłumaczeniu – Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Zwykle natomiast tego skrótu używa się po prostu do określenia międzynarodowego systemu rozliczeń międzybankowych, bez którego sfinalizowanie przelewów międzynarodowych byłoby zdecydowanie o wiele bardziej złożone niż teraz. SWIFT to jeden z najpopularniejszych, jednakże nie jedyny funkcjonujący dzisiaj system tego rodzaju. Oprócz niego przykładowo w Naszym kraju korzysta się dodatkowo z systemów: SEPA, SORBNET oraz Elixir.Na całym świecie stosowane są także przeróżne systemy lokalne, służące wyłącznie do rozliczeń między bankami na terenie konkretnego kraju.

Jak więc wyróżnia się system bankowy SWIFT? Działa on nieomal we wszystkich krajach świata i korzystają z niego nie tylko instytucje bankowe, których liczba dziś przekracza już 11 tysięcy, ale także domy maklerskie, giełdy i mnóstwo innych jednostek finansowych. Każdy uczestnik systemu SWIFT musi otrzymać unikatowy kod (Bank Identifier Code), złożony z 8 znaków (liter oraz cyfr). Dopuszczalne jest też nadawanie kodu SWIFT oddziałowi banku, wówczas taki kod ma 11 znaków.

System SWIFT – przedstawiamy kody BIC największych polskich banków

Nawet jeśli jedynie sporadycznie realizujesz transakcje międzynarodowe, warto znać kod BIC/SWIFT własnego banku, lub przynajmniej wiedzieć gdzie szybko znaleźć taką informację. Niżej znajdziesz kody BIC znanych banków, obecnych w Naszym kraju.

– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– Getin Bank: GBGCPLPK
– Bank BPH: BPHKPLPK
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– Santander Bank Polska: (dawniej BZ WBK): WBKPPLPP
– CitiBank: CITIPLPX
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– PKO BP (w tym dla kont PKO Inteligo): BPKOPLPW
– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Może Cię także zainteresować